Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Pytania techniczne

Informacje o godzinach pracy Działu Pomocy TOYAnet, który pomaga Państwu w rozwiązywaniu problemów z Internetem, znajdą Państwo na stronie www.toya.net.pl.
Sieć TOYAnet posiada wiele łącz dostępowych, pozwalających na zaoferowanie stabilnego dostępu do wszystkich zasobów sieci Internet. Dysponujemy kilkoma łączami do sieci zagranicznych, bezpośrednim łączem do sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz sieci Pionier (dawniej POL34) obsługującej akademickie zasoby polskiego Internetu. Z wieloma polskimi operatorami wymieniamy ruch bezpośrednio poprzez dwa największe polskie węzły wymiany międzyoperatorskiej WIX i GIX, a także własne peeringi. Wszystkie łącza dostępowe zrealizowane są w oparciu o linki światłowodowe, wykonane w technologii ATM (OC12 oraz OC3) oraz Gigabit Ethernet. Urządzenia stosowane przez nas w szkielecie sieci automatycznie dobierają najlepsze łącze do połączenia się z żądanym przez Państwa adresem oraz zapewniają automatyczne przełączenie ruchu na łącza zapasowe w przypadku awarii sieci u któregoś z operatorów.
CableLabs, DOCSIS i Euro-DOCSIS to standardy branżowe szybkiego przesyłu danych za pośrednictwem sieci kablowej. Standardy te gwarantują, że wszystkie modemy kablowe z nimi zgodne mogą łączyć się z sieciami kablowymi, które są również zgodne z tymi standardami. Modemy kablowe Motorola SURFboard są zgodne ze standardem DOCSIS/Euro-DOCSIS.
Więcej informacji na temat modemu można znaleźć na stronie: broadband.motorola.com.
Internet w sieci TOYAnet można uruchomić na każdym systemie operacyjnym, który posiada obsługę protokołu TCP/IP, np. DOS, Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS, BeOS, Novell, OS/2, Workbench, QNX, Amix.
Modem kablowy można podłączyć do komputera poprzez kartę sieciową LAN. Dodatkowo niektóre modemy podłączyć można przy pomocy portu USB, znajdującego się w większości nowych komputerów PC. Ze względu jednak na problemy z USB w systemach Windows podłączanie komputera przez ten port może prowadzić do niestabilnej pracy Internetu.
Dla poprawnej współpracy z modemem kablowym wymagana jest karta standardu Ethernet o szybkości 10 Mbps (megabitów na sekundę) lub 10/100 Mbps (megabitów na sekundę) wyposażoną w złącze 10Base-T (RJ45) zwane potocznie skrętką. Ze względu na popularność takich kart, można je zakupić praktycznie w każdym sklepie oferującym podzespoły komputerowe. Zalecamy zakup kart sieciowych renomowanych firm, takich jak 3Com, Intel. Karta wymaga montażu wewnątrz komputera i dlatego wskazane jest, aby instalację wykonał wykwalifikowany serwis. Nasi instalatorzy nie wykonują operacji montażu karty sieciowej w komputerze.
Modemy kablowe Motorola przystosowane są do obsługi maksymalnie 32 komputerów. Zmiana warunków umowy pociąga za sobą tylko zmianę konfiguracji modemu, która wykonywana jest zdalnie, bez konieczności wizyty serwisu w Państwa domach.
Wskazane jest, aby modem był włączony do sieci 24 godziny na dobę. W sieci funkcjonuje system nadzoru monitorujący w sposób ciągły parametry modemów i stała praca modemu ułatwia gromadzenie informacji pozwalających na pełną diagnostykę parametrów przyłącza oraz pracy samego modemu kablowego.
Dioda Activity informuje o aktywności modemu i nie świadczy o tym, czy sygnał internetowy dociera do modemu. Za sygnalizację, czy sygnał internetowy dociera do modemu, odpowiedzialne są cztery zielone diody (Power, Receive, Send, Online) na przednim panelu modemu. * Dotyczy modemów Motorola.
Przycisk STANDBY służy wyłącznie do „usypiania” modemu w celu zmniejszenia poboru prądu. Podczas włączonego przycisku STANDBY nie ma możliwości korzystania z Internetu. Modem resetowany jest tylko poprzez odłączenie go od sieci energetycznej, przycisk STANDBY NIE wyłącza modemu. * Dotyczy modemów Motorola.
Rodzaj adresu IP nie ma żadnego wpływu na prędkość i ilość pobieranych danych. Prędkość ustawiana jest wyłącznie na modemie.
Najprostszą metodą jest instalacja protokołu NetBEUI oraz przesyłanie danych za pomocą sieci Microsoft Networks, udostępniając komputery w otoczeniu sieciowym. Szczegółowa instrukcja instalacji protokołu NetBEUI znajduje się na stronie pomocy.
Używanie urządzenia lub/i oprogramowania, które udostępnia sygnał internetowy innym komputerom w sieci, bez zgody Toya jest niezgodne z regulaminem.
Karta sieciowa powinna być ustawiona na tryb HALF-DUPLEX/10M, zmiany można dokonać we właściwościach karty sieciowej (po wybraniu jej z menedżera urządzeń). Szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie pomocy.
Niestety różne banki mają odmienne wymagania co do bezpieczeństwa transakcji. Wszystkie wykonywane transakcje są szyfrowane, w związku z tym należy pamiętać, aby posiadać zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej wraz ze wszystkimi poprawkami.
Do korzystania z usług TOYAnet niezbędne jest zastosowanie specjalnie skonfigurowanego modemu do pracy w naszej sieci. Zakupione modemy nie będą działać w sieci TOYAnet.
Ze względów bezpieczeństwa jedynymi blokowanymi portami w sieci TOYAnet są*:
11768/tcp, 15118/tcp, 135/tcp, 137/tcp. 138/tcp, 139/tcp , 445/tcp i udp. Oczywiście możecie Państwo skontaktować się z Działem Pomocy TOYAnet i wystąpić o odblokowanie portów.

* Nie dotyczy osób z publicznymi adresami IP.
Proponujemy udać się do sklepu, w którym został zakupiony komputer. Firma Toya nie prowadzi serwisu komputerowego.
Karta dial-up realizuje połączenia przez linie telefoniczne i przy korzystaniu z Internetu poprzez kartę sieciową zaleca się usunięcie karty dial-up z sytemu.
Prawdopodobnie system został zarażony wirusem. Należy zainstalować poprawkę dla systemu oraz uruchomić program usuwający wirusa. Więcej informacji można otrzymać kontaktując się z Działem Pomocy TOYAnet.
Najszybszym sposobem odłączenia się od Internetu, jest wyłączenie modemu od zasilania lub odłączenie kabla od komputera.
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA