Menu główne

🔍
Internet
PYTANIA DODATKOWE
 • Czy zmiana prędkości lub ilości podłączonych komputerów pociągnie za sobą wymianę modemu?

  Modemy kablowe udostępniane przez naszą firmę przystosowane są do obsługi maksymalnie 32 komputerów. Zazwyczaj zmiana warunków umowy pociąga za sobą tylko zmianę konfiguracji modemu, która wykonywana jest zdalnie, bez konieczności wizyty serwisu w Państwa domach.

 • Czy modem kablowy należy wyłączać na noc?

  Wskazane jest, aby modem był włączony do sieci 24 godziny na dobę. W sieci funkcjonuje system nadzoru monitorujący w sposób ciągły parametry modemów i stała praca modemu ułatwia gromadzenie informacji pozwalających na pełną diagnostykę parametrów przyłącza oraz pracy samego modemu kablowego.

 • Czy transmisja danych przez sieć kablową wpływa na jakość sygnału telewizyjnego?

  Transmisja danych poprzez sieć telewizji kablowej nie ma negatywnego wpływu na jakość odbieranego sygnału telewizyjnego.

 • Czy połączenie WiFi ogranicza prędkość Internetu?

  Połączenie WiFi może wpływać na osiąganą prędkość internetu. Połączenie drogą radiową jest szczególnie narażone na takie czynniki jak: zakłócenia (zagłuszenia) transmisji przez inne nadajniki pracujące w tym samym zakresie częstotliwości, odległość od nadajnika i przeszkody na drodze pomiędzy urządzeniem WiFi a komputerem.

 • Czy mogę zmienić hasło do modemu WIFI?

  Hasło można zmienić tylko w wyjątkowych przypadkach za pośrednictwem naszej Infolinii.

 • Czy mogę uzyskać publiczny adres IP?

  Standardowo komputerom przydzielane są adresy statyczne z puli adresów prywatnych. Jest to w zupełności wystarczające do korzystania z większości usług sieci. Osoby potrzebujące publicznego adresu IP muszą wypełnić dodatkowy formularz, na którym trzeba uzasadnić konieczność jego posiadania. Formularz umieszczony jest na stronie eboa.toya.net.pl w dziale Internet. Procedura taka podyktowana jest restrykcyjną polityką operatorów w zakresie przydziału adresów IP.

 • Czy muszę wnieść opłatę za publiczny IP?

  Nie. W sieci TOYA adres IP przyznawany jest bezpłatnie.

 • Wypełniłem formularz. Jaki jest czas oczekiwania na przyznanie publicznego adresu IP?

  Czas oczekiwania na publiczny adres IP jest uzależniony od tego, czy w danej chwili dysponujemy pulą adresową. W Europie powołano instytucję RIPE, która przydziela pule adresowe instytucjom, między innymi również firmie TOYA. My ze swojej strony wysyłamy odpowiednio wcześniej formularze o przydzielenie puli adresowej dla naszych Klientów. Czas oczekiwania na taką pulę związany jest bezpośrednio z czasem wydania Państwu publicznych adresów IP. W przypadku gdy posiadamy wolne adresy IP, to po wysłaniu formularza w ciągu dwóch tygodni otrzymacie Państwo wiadomość e-mail o przyznaniu publicznego adresu IP. Informacje o dostępności publicznych adresów IP znajdziecie Państwo bezpośrednio przy wypełnianiu formularza na stronie eboa.

 • Czy po zmianie adresu niepublicznego IP na publiczny, zmieni się również prędkość lub ilość pobieranych danych?

  Rodzaj adresu IP nie ma żadnego wpływu na prędkość i ilość pobieranych danych. Prędkość ustawiana jest wyłącznie na modemie.

 • Jakie porty są blokowane w sieci TOYAnet?

  Ze względów bezpieczeństwa jedynymi blokowanymi portami w sieci TOYAnet są: 11768/tcp, 15118/tcp, 135/tcp, 137/tcp. 138/tcp, 139/tcp , 445/tcp i udp.
   Oczywiście możecie Państwo skontaktować się z Działem Pomocy TOYAnet i wystąpić o odblokowanie portów.

 • Chcę wykonać transakcję bankową przez Internet, czego potrzebuję?

  Niestety różne banki mają odmienne wymagania co do bezpieczeństwa transakcji. Wszystkie wykonywane transakcje są szyfrowane, w związku z tym należy pamiętać, aby posiadać zainstalowaną najnowszą wersję przeglądarki internetowej wraz ze wszystkimi poprawkami.

 • Czym są nazwy CableLabs, DOCSIS i Euro-DOCSIS?

  CableLabs, DOCSIS i Euro-DOCSIS to standardy branżowe szybkiego przesyłu danych za pośrednictwem sieci kablowej. Standardy te gwarantują, że wszystkie modemy kablowe z nimi zgodne mogą łączyć się z sieciami kablowymi, które są również zgodne z tymi standardami. Modemy kablowe udostępnianie w ramach pakietów TOYAnet są zgodne ze standardem DOCSIS/Euro-DOCSIS.

 • O czym informują diody na modemie?

  Diody informują o stanie modemu. Dokładny opis znaczenia konkretnego układu diod można znaleść w instrukcji obsługi.

 • Czy korzystanie z udostępniania połączenia internetowego jest dozwolone?

  Używanie urządzenia lub/i oprogramowania, które udostępnia sygnał internetowy innym komputerom w sieci, bez zgody TOYA jest niezgodne z regulaminem.

 • Co dzieje się z modemem w momencie zawieszenia umowy?

  Jeżeli zawieszenie zostało dokonane na okres 1 miesiąca kalendarzowego, to modem pozostaje w mieszkaniu Abonenta. Pracownicy Działu Pomocy TOYAnet dokonują tylko jego zdalnego odłączenia od sieci. W przypadku, gdy zawieszenie ma trwać dłużej niż 1 miesiąc, modem należy zwrócić do BOA w terminie 7 dni od daty zawieszenia umowy.

,