Menu główne

Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą "TV TOYA" jest TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

https://tvtoya.pl

Numer koncesji: 659/2016-TK

Dane kontaktowe:

TOYA Sp. z o.o. ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź
Tel: 42 633 38 88
Tel: Redakcja 42 643 94 93
Email: Redakcja redakcja@toya.com.pl
Email: Serwis informacyjny wydarzenia@toya.com.pl
Email: Interwencje naszesprawy@toya.com.pl

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
tel. 22 597 30 00
fax 22 597 31 80
www.krrit.gov.pl
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu TOYA Sp. z o.o.

Witold Krawczyk – Prezes Zarządu
Jacek Kobierzycki – Członek Zarządu
Bożena Szafrańska – Członek Zarządu

Prokurent: Robert Makowski

Lista udziałowców:

Witold Krawczyk
Jacek Kobierzycki

Beneficjentami rzeczywistymi TOYA Sp. z o.o. ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są:

Witold Krawczyk
Jacek Kobierzycki

Wpis TOYA Sp. z o.o.  w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Informacje o dostawcy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie (https://go.toya.net.pl)

Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą "TOYA GO" jest TOYA Sp. z o.o.
Dane dostawcy powyżej.

Informacja o strategii podatkowej realizowanej przez TOYA sp. z o.o. za rok podatkowy 2022.

,