Menu główne

Jak przenieść numer do TOYA?

Do TOYA można przenieść należący do innego operatora zarówno swój aktualny numer stacjonarny jak i komórkowy.
Przeniesienie numeru jest bezpłatne, proste i szybkie.
Wystarczy zlecić to przedstawicielowi TOYA, który załatwi wszelkie formalności.

W przypadku numerów stacjonarnych przeniesienie numeru może być realizowane wewnątrz całej strefy numeracyjnej (ograniczonej telefonicznym numerem kierunkowym) co oznacza, że możemy stary numer uruchomić w nowej lokalizacji (na przykład w nowym mieszkaniu). Warunkiem koniecznym jest obecność infrastruktury TOYA w Twoim budynku ( zasięgu).
Zmianę numeru telefonu komórkowego przy usłudze TOYAmobilna można dokonać bez ograniczeń.

Jeśli zdecydowałeś się na telefonię stacjonarną TOYAtel masz gwarancję niskich rachunków i możesz przed przeniesieniem dotychczasowego numeru zamówić usługę i korzystać z niższych opłat, zachowując tymczasowo dotychczasową linię telefoniczną. Do momentu przeniesienia numeru będziesz miał dwa numery (TOYA i Twojego dotychczasowego operatora). Wówczas używaj telefonu TOYA do dzwonienia, a dotychczasowego operatora do odbierania połączeń. Od daty przeniesienia numeru, linia dotychczasowego operatora przestanie być aktywna.

Tryby rozwiązania umowy

Przeniesienie numeru można zlecić w trzech różnych trybach:

Przeniesienie w konkretnym dniu (DAY)

Z tego trybu możesz skorzystać jeśli chcesz szybko przenieść numer bez względu na zobowiązania względem aktualnego operatora. Ważne jest aby termin przeniesienia był bliższy niż termin końca dotychczasowej umowy Wówczas nie będziemy konsultowali się z Twoim aktualnym dostawcą usługi. Numer zostanie przeniesiony w podanym przez Ciebie terminie. Musisz jednak pamiętać, że przy przeniesieniu numeru w trybie natychmiastowym, obecny operator ma prawo naliczyć koszty za zerwanie umowy.

Przeniesienie z zachowaniem terminu wypowiedzenia umowy (END)

W tym trybie upewnij się jaki termin wypowiedzenia umowy cię obowiązuje i przeniesiemy go w pierwszym dniu po jego zakończeniu. W takim przypadku obecny operator może naliczyć koszty zerwania umowy tylko jeśli Twoja umowa jest jeszcze w okresie zobowiązania wynikającego z regulaminu promocji.

Przeniesienie na koniec okresów promocyjnych i terminu wypowiedzenia umowy (EOP)

W tym trybie poza uwzględnieniem terminu wypowiedzenia umowy wynikającego z regulaminu promocji, dotychczasowy operator może doliczyć dodatkowo termin wypowiedzenia umowy wynikający z regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Jest to najbezpieczniejszy sposób przeniesienia, gdyż nie ma niebezpieczeństwa aby aktualny operator naliczył jakiekolwiek kary umowne. W tym trybie aktualny operator wskaże najkrótszy możliwy termin przeniesienia w którym nie zostaną naliczone żadne kary.

Zleć przeniesienie numeru

Jeśli chcesz przenieść do Toya swój numer telefonu, zarówno stacjonarny jak i komórkowy, nie musisz się martwić o formalności związane z rozwiązaniem umowy u obecnego operatora. Załatwimy to za Ciebie za darmo! Przeniesienie numeru możesz zamówić w następujący sposób:

Bez wychodzenia z domu:

  • na www.toya.net.pl – po wysłania formularza zamówienia nasi Przedstawiciele skontaktują się w ciągu 3 dni roboczych
  • telefonicznie - zadzwonić na Infolinię: 42 6333 888 aby bezpośrednio uzgodnić wszystkie szczegóły

Osobiście:

W Biurze Obsługi Abonenta. Adresy placówek znajdziesz na naszej stronie www.toya.net.pl w zakładce Kontakt.
Poniżej podajemy niezbędne dane, które należy dostarczyć naszemu przedstawicielowi:

  • imię i nazwisko
  • nr i seria dowodu osobistego, nr PESEL
  • ewentualnie nazwa firmy, jeśli prowadzić działalność gospodarczą oraz NIP i REGON
  • adres, na który chcesz przenieść numer
  • numer lub numery aktualnych telefonów
  • wybrany przez Ciebie sposób rozwiązania umowy z obecnym operatorem (patrz opis: Tryby rozwiązania umowy)
  • tylko dla numerów komórkowych: czy korzystasz z oferty na kartę (prepaid) czy abonamentu (postpaid)

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dane osobowe, które widnieją na umowie z dotychczasowym operatorem są nieaktualne (nazwisko panieńskie, niezaktualizowana nazwa firmy). Czy muszę dokonać aktualizacji danych u obecnego operatora, abym mógł przenieść numer?

Tak. Jeśli w systemie dotychczasowego operatora widnieją dane, które nie są aktualne, nie będzie on mógł potwierdzić możliwości przeniesienia numeru.

Czy realizacja procesu przeniesienia numeru jest płatna?

Nie. Firma Toya Sp. z o.o. nie pobiera od abonenta żadnych opłat za zrealizowanie przeniesienia numeru.

Czy operator dotychczasowy może odmówić oddania numeru do TOYA?

Nie (przy dochowaniu niezbędnych warunków)

Jestem zainteresowany przeniesieniem numeru do sieci Toya Sp. z o.o., jednakże wcześniej zdążyłem podpisać dokumenty w sprawie przeniesienia numeru z innym operatorem. Czy mimo wszystko będę mógł przenieść numer do sieci Toya Sp. z o.o.?

Tak, ale przed złożeniem zamówienia w Toya, konieczne będzie anulowanie zleconej wcześniej dyspozycji przeniesienia numeru (u operatora, z którym zostały podpisane dokumenty dotyczące przeniesienia).

Czy powinienem dokonać formalności związanych z rozwiązaniem umowy u dotychczasowego operatora przed złożeniem zamówienia przeniesienia numeru?

Nie. Toya składając w Twoim imieniu wniosek o przeniesienia numeru, wypowiada tym samym umowę na usługę telefoniczną u obecnego operatora.

Przeprowadzam się do innego miasta. Czy mogę przenieść swój numer telefonu na nową lokalizację?

Przeniesienie numeru stacjonarnego jest możliwe jedynie w zakresie tej samej strefy numeracyjnej. Nie ma możliwości przeniesienia numeru do strefy, w której funkcjonuje inny numer kierunkowy. Na przykład, możesz przenieść swój numer z Łodzi do Pabianic (kierunkowy 42), ale nie masz takiej możliwości, jeśli chcesz przenieść numer z Piotrkowa do Łodzi (kierunkowy 44 w Piotrkowie, 42 w Łodzi.)

Numer mobilny może zostać przeniesiony dla dowolnej lokalizacji w kraju.

Przeprowadzam się na inny adres. Czy będę musiał zlecić zmianę adresu świadczenia usług u dotychczasowego operatora, aby mieć możliwość przeniesienia numeru do sieci Toya Sp. z o.o.?

Nie. Numer może zostać przeniesiony od razu na docelową lokalizację. Jednakże, adres, na którym planujesz korzystać ze swojego numeru, musi znajdować się z zasięgu naszych usług. Powyższe ograniczenia nie dotyczą numerów mobilnych, w przypadku których usługa może być świadczona w dowolnej lokalizacji.

Korzystam z numeru komórkowego na kartę, w związku z czym nie podpisywałem z dotychczasowym operatorem żadnej umowy na świadczenie usług. Czy będę miał możliwość przeniesienia swojego numeru?

Tak. Musisz jedynie dokonać rejestracji swojego numeru u dotychczasowego operatora, przed zamówieniem jego przeniesienia.

Zleciłem u dotychczasowego operatora dyspozycję związaną ze zmianą danych na umowie (np. zmiana adresu świadczenia usług, zmiana nazwiska, zmiana nazwy firmy). Czy mogę przenieść swój numer?

Tak, ale dopiero w momencie, gdy zlecona wcześniej zmiana zostanie zrealizowana przez dotychczasowego operatora.

Umowa u dotychczasowego operatora była zawierana przez więcej niż jedną osobę, czy przeniesienie numeru może zostać zlecone tylko przez jedną z nich?

Nie. Dokumenty związane z przeniesieniem numeru muszą zostać podpisane przez wszystkie osoby widniejące na umowie u dotychczasowego dostawcy usługi.

Czy istnieje możliwość przeniesienia numeru bez dochowania okresu zobowiązania umową z dotychczasowym operatorem?

Tak. Jednakże w takim przypadku dotychczasowy operator ma prawo do naliczenia kosztów wynikających z rozwiązania umowy przed upływem okresu zobowiązania, na który została zawarta.

Z jakimi konsekwencjami będzie wiązało się przeniesienie numeru w trybie natychmiastowym (bez dotrzymania okresu wypowiedzenia umowy u dotychczasowego operatora)?

Mimo, iż usługa w tym okresie będzie świadczona już przez nowego operatora, dotychczasowy operator ma prawo obciążyć jedynie abonamentem za okres wypowiedzenia umowy oraz ewentualnie należnością za zerwanie umowy promocyjnej.

Ile może trwać przerwa w dostępie do usług przy przenoszeniu numeru do TOYA?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury do 24 godzin, lecz staramy się robić to w zdecydowanie krótszym terminie (abonent zazwyczaj nie zauważa przerwy)

Czy przenośność jest możliwa we wszystkich miastach?

Wszędzie tam, gdzie jest sieć TOYA.

,