Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Opis usługi

Usługa TOYAtel opiera się na technologii transmisji głosu z wykorzystaniem łącz internetowych. Cechą wyróżniającą naszą ofertę jest możliwość skorzystania z tej usługi bez ponoszenia kosztów z tytułu dostępu do Internetu.
Abonenci Telewizji Kablowej TOYA mogą korzystać z usługi Telefonii internetowej TOYAtel bez konieczności posiadania stałego dostępu do Internetu ani komputera.
Aby skorzystać z usługi TOYAtel, wystarczy mieszkać w zasięgu TVK TOYA.
Nie. Wraz z instalacją TOYAtel otrzymują Państwo modem kablowy, który jest przystosowany tylko do transmisji głosu. Dostęp do Internetu można otrzymać natychmiast po podpisaniu stosownej umowy.
Jakość połączenia nie powinna odbiegać od jakości oferowanej w tradycyjnej telefonii.
Za pomocą modemu i normalnego telefonu lub telefonu IP, Państwa głos jest konwertowany do postaci cyfrowej i przesyłany przez modem kablowy do serwerów TOYA. Następnie dane są przesyłane do zewnętrznego operatora, który realizuje połączenie z wybranym numerem stacjonarnym lub komórkowym.
Z telefonu można wykonywać połączenia na wszystkie numery telefonów, zarówno stacjonarnych, jak i komórkowych w Polsce i na świecie. Na telefon w sieci TOYAtel zadzwonić może każda osoba (dotyczy osób posiadających publiczny numer telefonu).
W przypadku, gdy aparat telefoniczny posiada mozliwość wybierania tonowego oraz wyposażony jest w standardowe telefoniczne wejście RJ11, to powinien on poprawnie współpracować z usługą TOYAtel.
Przyłącze TOYAtel składa się z modemu kablowego, dostarczonego przez TOYA. W przypadku gdy Abonent korzysta już z usługi dostępu do Internetu TOYAnet, do istniejącego modemu kablowego należy podłączyć za pomocą kabla telefonicznego aparat telefoniczny lub za pomocą kabla ethernet telefon IP. Dodatkowo należy we własnym zakresie zakupić switch lub hub, który rozdzieli sygnał na komputer i telefon IP. Instrukcja podłączenia przełącznika (switch) lub koncentratora (hub) do modemu wraz z rekomendowanymi urządzeniami znajduje się tutaj. W przypadku gdy wcześniej nie była instalowana usługa dostępu do Internetu TOYAnet, w lokalu zostaje zainstalowany modem kablowy, służący wyłącznie do transmisji głosu w przypadku korzystania tylko z usługi TOYAtel.
Do modemu można podłączyć jedną linię telefoniczną TOYAtel. W przypadku zamówienia usługi "TOYAtel dwa" do modemu można podłączyć dodatkowy aparat telefoniczny z oddzielnym numerem telefonu.
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA