Menu główne

🔍
Telewizja TOYA CI+
PYTANIA DODATKOWE
  • Kto jest właścicielem modułu TOYA CI+?

    Moduł TOYA CI+, który dostają Państwo w momencie podłączenia, pozostaje własnością firmy TOYA. Urządzenie jest użyczane Państwu na cały czas trwania Umowy abonenckiej. Modułu TOYA CI+ jest serwisowany przez pracowników TOYA bezpłatnie przez cały czas trwania umowy.

  • Po 30 dniach od zainstalowaniu modułu TOYA CI+ w moim lokalu nie mogę oglądać niektórych kanałów.

    Każdy abonent, który zawiera umowę na TOYA TV i odbiera moduł TOYA CI+, ma możliwość zapoznania się z ofertą wybranych, dodatkowych pakietów. Po 30 dniach dostępne są kanały z wybranego na umowie pakietu.

,