Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Wykaz połączeń

Wykaz połączeń TOYAtel dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Abonenta.
Szczegółowy wykaz rozmów znajduje się po zalogowaniu w Portalu Abonenta. Jeśli Państwo nie posiadają dostępu do Internetu, dane umieszczone na protokole aktywacji usługi umożliwią wgląd i wydruk wykazu z każdego innego komputera podłączonego do Internetu, np. w kawiarence internetowej. Dodatkowo można odpłatnie zamówić wydruk, który zostanie wysłany do Państwa pocztą. Aby zamówić szczegółowy wykaz rozmów, należy udać się lokalnego BOA i wypełnić stosowny formularz zamówienia.
Po zalogowaniu w Portalu Abonenta znajduje się szczegółowy wykaz rozmów, zawierający: datę, godzinę, rodzaj rozmowy, czas rozmowy, cenę.
Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA