Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Ustawienia karty sieciowej w systemie Windows

Wiele problemów dotyczących nieprawidłowego działania sieci spowodowanych jest przez błędne ustawienia karty sieciowej.

Poniższa instrukcja przedstawia podstawowe czynności zmiany ustawień w karcie sieciowej, które pozwolą na wydajniejsze korzystanie z połączenia internetowego.

Na ikonie Mój komputer wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

 

W zakładce Sprzęt wybieramy przycisk Menedżer urządzeń.
(dla Windows 9x/ME wybieramy zakładkę Menedżer urządzeń)

 

Rozwijamy listę Karty sieciowe i prawym przyciskiem myszy wybieramy opcję Właściwości.

 

Przechodzimy do zakładki Zaawansowane* i w oknie Właściwość: wybieramy opcję Link Speed/Duplex Mode, a w polu Wartość: wybieramy 10Mbps/Half Duplex.

Uwaga:
W zależności od karty sieciowej:
w oknie Właściwość opcja może inaczej się nazywać np.
Szybkość łącza/tryb duplex, Typ nośnika, Szybkość linii, Typ połączenia, Connection Type, Media Type
w polu Wartość opcja może inaczej się nazywać np.
10BaseT (skrętka), TP Pół Duplex, 10 BaseT/Half Duplex, 10Mbps.


W zakładce Zarządzanie energią wyłączamy wszystkie opcje i naciskamy przycisk Zamknij.

*W zależności od karty sieciowej i wersji sterowników występowanie zakładki Zaawansowane i/lub Zarządzanie energią jest opcjonalne.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA