Menu główne

Pomoc

Pomoc - telewizja Pomoc - Internet Pomoc - telefonia stacjonarna Pomoc - telewizja trzeciej generacji Pomoc - telefonia mobilna

Konfiguracja połączenia LAN

Konfigurujemy połączenie:

Z menu Start wybieramy Ustawienia, następnie Panel Sterowania.

 

Wybieramy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy ikonę Sieć.

 

Lewym przyciskiem myszy podświetlamy Protokół TCP/IP i naciskamy przycisk Właściwości.
Jeżeli na liście znajduje się kilka protokołów TCP/IP, wybieramy ten, który jest powiązany z używana kartą sieciową.
Jeżeli na liście znajduje się karta dial-up (Windows 98) to należy ją zaznaczyć i nacisnąć przycisk Usuń.
[przedstawione elementy na powyższym rysunku mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu].

 

W zakładce Adres IP upewniamy się, że jest zaznaczona opcja

Automatycznie uzyskaj adres IP.

 

Przechodzimy do zakładki Brama.
Upewniamy się, czy nie posiadamy żadnych zainstalowanych bram.
Jeżeli w polu Zainstalowane bramy: wpisany jest adres bramy to zaznaczamy ją i naciskamy przycisk Usuń.

 

Przechodzimy do zakładki Konfiguracja DNS i upewniamy się, czy jest zaznaczona opcja Wyłącz DNS .

Potwierdzamy przyciskiem OK.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

Konfigurujemy połączenie:

Z menu Start wybieramy Ustawienia a następnie Panel sterowania.

 

W Panelu sterowania wybieramy ikonę Połączenia sieciowe i telefoniczne.

 

Na ikonie Połączenie lokalne wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

 

Lewym przyciskiem myszy zaznaczmy Protokół Internetowy (TCP/IP)
i naciskamy przycisk Właściwości.


Upewniamy się, czy są zaznaczone opcje:
Uzyskaj adres IP automatycznie
oraz
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

Potwierdzamy przyciskiem OK.

 


Potwierdzamy przyciskiem OK.

 

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

Z menu Start wybieramy ikonę Panel sterowania.

 

W Panelu sterowania wybieramy ikonę Połączenia sieciowe i internetowe.

 

Wybieramy ikonę Połączenia sieciowe.

 

Na ikonie Połączenie lokalne wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

 

Lewym przyciskiem myszy zaznaczmy Protokół Internetowy (TCP/IP)
i naciskamy przycisk Właściwości.


Upewniamy się, czy są zaznaczone opcje:
Uzyskaj adres IP automatycznie
oraz
Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie

Potwierdzamy dwukrotnie przyciskiem OK.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

Z menu Start wybieramy ikonę Panel sterowania.

W Panelu sterowania wybieramy ikonę Wyświetl stan sieci i zadania. Opcja Strona główna Panelu sterowania po lewej stronie musi być włączona.

Wybieramy opcję Zarządzaj połączeniami sieciowymi.

Na ikonie Połączenie lokalne wybieramy prawym przyciskiem myszy Właściwości.

Lewym przyciskiem myszy zaznaczmy Protokół Internetowy w wersji 4 (TCP/IP) i naciskamy przycisk Właściwości.

Upewniamy się, czy są zaznaczone opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Potwierdzamy przyciskiem Zamknij.
WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).
WYŁĄCZAMY komputer.
WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.
WŁĄCZAMY komputer.

W menu start wpisujemy skrót ncpa.cpl i następnie klikamy Enter.

Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy na Połączenie lokalne, po wysunięciu się zakładki klikamy lewym przyciskiem myszy na Właściwości .

Lewym przyciskiem myszy zaznaczmy Protokół Internetowy w wersji 4 (TCP/IP) i naciskamy przycisk Właściwości.

Upewniamy się, czy są zaznaczone opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Potwierdzamy przyciskiem OK.

Potwierdzamy przyciskiem Zamknij.
WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).
WYŁĄCZAMY komputer.
WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.
WŁĄCZAMY komputer.

Wciskamy kombinację klawiszy Win + R.

W okienku "Uruchamianie" wpisujemy polecenie ncpa.cpl i wciskamy ENTER.

W okienku "Połączenia sieciowe" klikamy prawym przyciskiem myszki na połączenie Ethernet i wybieramy Właściwości.

W okienku "Właściwości: Ethernet" zaznaczamy Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i klikamy Właściwości.

We Właściwościach Protokołu powinny być zaznaczone opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznieś.

Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Wciskamy kombinację klawiszy Win + R.

W okienku "Uruchamianie" wpisujemy polecenie ncpa.cpl i wciskamy Enter.

W okienku "Połączenia sieciowe" klikamy prawym przyciskiem myszki na połączenie Ethernet i wybieramy Właściwości.

W okienku "Właściwości: Ethernet" zaznaczamy Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i klikamy Właściwości.

We Właściwościach Protokołu powinny być zaznaczone opcje: Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie.
Zatwierdzamy przyciskiem OK.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Logujemy się jako użytkownik root.
Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik interfaces, który znajduje się w katalogu /etc/network/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/network/interfaces


Zawartość pliku interfaces powinna wyglądać następująco:

# /etc/network/interfaces -- configuration file

# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The first network card - eth0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp


Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Logujemy się jako użytkownik root.
Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik network, który znajduje się w katalogu /etc/sysconfig/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/sysconfig/network

W pliku network powinna znajdować się następująca linijka:

NETWORKING=yes

Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

 

Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik ifcfg-eth0, który znajduje się w katalogu /etc/sysconfig/network-scripts/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

W pliku ifcfg-eth0 powinny znajdować się następujące linie:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes

Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Logujemy się jako użytkownik root.
Korzystając z edytora np. mcedit edytujemy plik rc.intet1, który znajduje się w katalogu /etc/rc.d/

Polecenie:
root:~# mcedit /etc/rc.d/rc.inet1

 

Zawartość pliku rc.inet1 powinna wyglądać następująco:

#!/bin/sh

HOSTNAME=`cat /etc/HOSTNAME`

# loopback device.
/sbin/ifconfig lo 127.0.0.1
/sbin/route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 lo

/usr/sbin/dhcpcd


Po ewentualnym dokonaniu zmian w pliku zapisujemy jego zawartość naciskając F2 a następnie ENTER.

Wychodzimy z programu mcedit naciskając F10.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

Konfiguracja systemu Linux z interfejsem Gnome

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Wybieramy dwukrotnie lewym przyciskiem myszy ikonę Zacznij tutaj, która znajduje się na pulpicie.

Wybieramy ikonę Ustawienia systemowe.

 

W oknie Ustawienia systemowe wybieramy ikonę Ustawienia sieci.

 

W zakładce Połączenia, zaznaczmy kartę sieciową, przez którą jest realizowane połączenie z siecią TOYAnet, a następnie wybieramy przycisk Właściwości.

 

W polu Konfiguracja wybieramy opcję DHCP i potwierdzamy przyciskiem OK.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Naciskamy przycisk K z menu.

 

Wybieramy Narzędzia systemowe.

 

Wybieramy Więcej narzędzi systemowych.

 

Wybieramy Kreator Połączeń Internetowych.

 

Wybieramy Połączenie ethernetowe.

 

Wybieramy kartę sieciową przez, którą będzie realizowane połączenie z siecią.

Naciskamy przycisk Naprzód.

 

Zaznaczamy Automatycznie pobierz adres IP wykorzystując i wybieramy opcję dhcp.

 

Naciskamy przycisk Zastosuj.

 

Zamykamy okno.

 

Naciskamy przycisk Tak.

 

Naciskamy przycisk OK.

 

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Z menu wybieramy Tablice Kontrolne.

 

Wybieramy TCP/IP.

 

Z menu Połącz przez wybieramy Ethernet.
Z menu Konfiguruj wybieramy Używając serwera DHCP.
Zamykamy okno.

 

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

WYŁĄCZAMY modem z prądu wyciągając czarny kabel z tyłu modemu (przycisk NIE wyłącza modemu).

Konfigurujemy połączenie:

Z menu wybieramy System Preferences...

 

Wybieramy ikonę Network.

 

Wybieramy opjcę Build-in Ethernet i naciskamy przycisk Configure...

 

 

W zakładce TCP/IP w opcji Configure IPv4 wybieramy Using DHCP.

 

 

W zakładce Proxies wybieramy z okna Select a proxy server to configure opcję Automatic Proxy Configuration.

 

 

Przechodzimy do zakładki Ethernet.

W polu Configure wybieramy Manually (Advanced).

W polu Speed wybieramy 10baseT/UTP.

W polu Duplex wybieramy auto.

Naciskamy przycisk Apply Now.

WYŁĄCZAMY komputer.

WŁĄCZAMY modem do zasilania i czekamy aż zapali się dioda ONLINE/CABLE.

WŁĄCZAMY komputer.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA