Menu główne

Regulamin korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem stron internetowych przez TOYA Sp. z o.o.

Korzystanie z serwisów administrowanych przez TOYA Sp. z o.o. jest bezpłatne, część usług dostępnych na stronach zarezerwowana jest dla abonentów Spółki TOYA i są one dostępem wyłącznie w zakresie wynikającym z umowy abonenckiej.

Spółka dokłada należytej staranności celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisów.

Korzystanie z serwisów oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Użytkownik strony zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i z poszanowaniem zasad współżycia społecznego. W szczególności zabronione są jakiekolwiek próby ingerencji w działanie strony lub podejmowanie jakichkolwiek działań zmierzających do wywarcia negatywnych skutków dla jej działania lub korzystania z niej innym użytkownikom. Zakazane jest również korzystanie z dostępu do usług przeznaczonych dla abonentów w sposób niezgodny z Regulaminem korzystania z usług TOYA

Do skorzystania z serwisów niezbędne jest użycie urządzenia posiadającego dostęp do internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową.

Strona wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, które mogą zostać zainstalowane w przeglądarce Użytkownika i w zdecydowanej większości służą wyłącznie prawidłowemu działaniu serwisów.

Serwisy internetowe administrowane przez TOYA Sp. z o.o., czyli strona główna Spółki: toya.net.pl, Portal TOYA GO: go.toya.net.pl i portal obsługi elektronicznej eBOA: eboa.toya.net.pl wykorzystują pliki cookies również na potrzeby działań analitycznych, marketingowych i reklamowych.

Pozostawiamy Państwu wolny wybór co do wykorzystywania takich plików podczas Państwa wizyt na naszych stronach. Decyzję o ich wykorzystaniu lub blokowaniu mogą Państwo wyrazić poprzez ustawienia przeglądarki i za pomocą przycisku na banerze wyświetlanym na naszych stronach. Zarówno blokada na poziomie przeglądarki jak i niezaakceptowanie tych plików na banerze spowoduje, że nie będą one umieszczane w Państwa przeglądarce.

Tak więc równoczesne zezwolenie na wykorzystanie plików cookie w celach analitycznych i reklamowych na poziomie przeglądarki i potwierdzenie tego poprzez przycisk na banerze stanowi wyrażenie zgody na instalowanie i wykorzystanie przez nasze serwisy takich plików, a także na dostęp do informacji w nich zawartych.

Zgodę tą możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce. Wycofanie zgody odbywa się poprzez zarządzanie plikami cookies, np.:

W przeglądarce Internet Explorer:

Zarządzać plikami cookies można klikając w „narzędzia” później „opcje internetowe” i „prywatność”. Następnie w obszarze „Ustawienia” należy przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

W przeglądarce Firefox:

Aby zdefiniować poziomy ochrony przed śledzeniem i inne preferencje w zakresie plików cookies należy kliknąć w „narzędzia” („ustawienia”) i „prywatność”.

W przeglądarce Chrome:

Zdefiniować poziomy ochrony przed śledzeniem i inne preferencje w zakresie plików cookies w tej przeglądarce można klikając „ustawienia” i „prywatność i bezpieczeństwo”. Znajdą tu Państwo szerokie możliwości dostosowania ustawień prywatności i akceptowania plików cookies przez przeglądarkę.

W przeglądarce Opera:

Aby zarządzać cookies należy kliknąć przycisk „Opera” następnie „ustawienia” później „preferencje” i „zaawansowane” / „ciasteczka” Należy zaznaczyć odpowiednią opcję, w zależności of preferencji.

W przeglądarce Safari:

Menu do zarządzania prywatnością (śledzeniem w internecie i obsługą plików cookies) można otworzyć klikając w „preferencje” i „prywatność”.

W przeglądarce Edge:

Należy kolejno kliknąć „Ustawienia i nie tylko” następnie „Ustawienia” i „Prywatność, wyszukiwanie i usługi”. Można tu zdefiniować zasady korzystania z cookies a w obszarze „Wyczyść dane przeglądania” można wybrać, co ma być czyszczone przy każdym zamknięciu przeglądarki.

W celu określenia poziomu swojej prywatności w internecie można również użyć ustawień przeglądarki lub dodatków wydanych przez jej producenta, np.
Mozillę: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowe
lub z narzędzi przygotowanych przez firmy zbierające informacje z plików cookies:
Facebook: Container https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/facebook-container/
Google: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl&oco=1

Internauci mogą dowolnie zarządzać stosowanymi plikami cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie "ciasteczek" może wiązać się z ograniczonym dostępem lub całkowitym brakiem dostępu do usług na stronach internetowych.

Czynności wykonywane przez użytkownika w obrębie stron administrowanych przez TOYA Sp. z o.o. mogą być śledzone i analizowane również przy użyciu tzw. trackerów w tym udostępnianych przez spółkę Google. W przypadku osób, które wyrażą zgodę na zainstalowanie plików cookie w celach marketingowych, śledzenie to może odbywać się również w oparciu o zamieszczony w pliku identyfikator „User ID" na innych stronach internetowych. W przypadku osób, które nie wyrażą takiej zgody plik cookie, a więc i identyfikator nie zostaną umieszczone w przeglądarce, co nie będzie równoznaczne z brakiem możliwości śledzenia w obrębie naszych portali w celu prowadzenia analityki na nasze własne potrzeby.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach plików cookies:

1. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna, czas przetwarzania i odbiorcy danych.

Pliki niezbędne do prawidłowego działania strony:

Plik cookie Serwis, w którym plik jest wykorzy­stywany Cel przetwarzania da­nych w ramach pliku cookie Czas wyko­rzystywania pliku Właściciel pliku cookie / odbiorcy danych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
`SID`, `toya_token`, `_sid` TOYA, TOYAGO Techniczna obsługa strony w zakresie prawidłowego działania koszyka klienta. do zamknięcia aplikacji TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`toya_etag` TOYA, TOYAGO Techniczna obsługa strony w zakresie weryfikacji aktualności wyświetlanej strony. do zamknięcia aplikacji TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`toyaAc`, `toyaAcStatus` TOYA Techniczna obsługa strony w zakresie zarządzania ilością wyświetlanych banerów reklamowych. 7 dni TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`tvStart` TOYA Techniczna obsługa strony - zawartość i jej sposób użycia zależna jest od kontekstu, interakcji z użytkownikiem. do zamknięcia aplikacji TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`GO_SID` TOYAGO Techniczna obsługa strony w zakresie obsługi sesji zalogowanego użytkownika do zamknięcia aplikacji TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`toyago.config` TOYAGO Techniczna obsługa strony w zakresie dostępu do portalu. 365 dni TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`cc_cookie_toya` TOYA, TOYAGO Techniczna obsługa strony w zakresie kontroli działania plików cookie na które wymagana jest zgoda Użytkownika. 182 dni TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`adultPolicy` TOYAGO Techniczna obsługa strony w zakresie dostępu do portalu i usług wymagających potwierdzenia wieku. 7 dni TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`index[int]` TOYA Techniczna obsługa strony w zakresie informacji o oddanym głosie na film w serwisie kino. 7 dni TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`_sid`, `SID`, `toya_token` eBOA Techniczna obsługa strony w zakresie obsługi sesji zalogowanego użytkownika do zamknięcia aplikacji TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
`rltoken`, `rlsmauth`, `rlsession` webmail Techniczna obsługa strony w zakresie obsługi sesji zalogowanego użytkownika 30 dni, do zamknięcia aplikacji TOYA Realizacja umowy o świadczenie usług do poszczególnych portali zarządzanych przez Spółkę i usług świadczonych przy ich pomocy), czyli Art. 6 ust. 1 lit. B RODO.

Pliki cookie wykorzystywane w celach marketingowych i analitycznych:

Plik coo­kie Serwis, w którym plik jest wy­ko­rzystywany Cel przetwarzania danych w ramach pliku cookie Czas wy­korzysty­wania pliku Właściciel pliku cookie / odbiorcy danych Podstawa prawna przetwa­rzania danych osobowych.
`__tid` TOYA, TOYAGO Optymalizacja działań marketingowych w zakresie weryfikacji, która ze ścieżek zakupów jest optymalna. Do usunięcia plików cookie z przeglądarki TOYA Zgoda Użytkownika portali, czyli Art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
`_gcl_au` TOYA Optymalizacja działań marketingowych. Plik zawiera unikalny identyfikator, który jest używany przez Google AdSense do śledzenia efektywności kampanii reklamowych. Po kliknięciu w reklamę na stronie, ten identyfikator jest przekazywany do serwerów Google w celu analizy i raportowania danych reklamowych. Dzięki tym informacjom, jest możliwa optymalizacja wyświetlania reklam i dostosowywanie ich do preferencji użytkowników a także analiza skuteczności poszczególnych kampanii reklamowych. 90 dni Google Zgoda Użytkownika portali, czyli Art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
`_fbp` TOYA Działania marketingowe. Plik służy do zbierania informacji na temat zdarzeń, czyli działań użytkowników w obrębie strony internetowej. Zastosowanie tych informacji to między innymi mierzenie skuteczności reklam na portalu Meta, zwiększenie grupy odbiorców reklamy co docelowo powinno skutkować zwiększeniem sprzedaży poprzez automatyczne kanały sprzedaży. 90 dni Meta Zgoda Użytkownika portali, czyli Art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
`_ga`, `_ga_HSND053ZCN` TOYA, TOYAGO, eBOA Pliki służące analizie i optymalizacji działań marketingowych w tym reklamy internetowej. Plik cookie używany przez Google Analytics, który rejestruje unikalny, losowo wygenerowany identyfikator użytkownika. Jest on później wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (służy przykładowo do zliczania danych dotyczących odwiedzających stronę i ich sesji). Dzięki niemu możemy obserwować sposób korzystania z witryny, analizować dane statystyczne i podejmować w oparciu o nie decyzje co do zmian w obrębie naszych portali i prowadzonych kampanii internetowych. 2 lata Google Zgoda Użytkownika portali, czyli Art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

Trackery np. gogle-analitics.com, googletagmanager.com

TOYA, TOYAGO, eBOA

Są to trackery wykorzystywane do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dostosowanie zawartości portalu do zainteresowań internautów nie tylko wiąże się ze zwiększeniem skuteczności działań administratora, ale również z prezentacją treści, które lepiej "trafiają w gust adresata”. Czynności związane z budową marki, tworzeniem przyjaznej atmosfery wokół swojego przedsiębiorstwa również w zakresie wizualizacji internetowej są podstawowymi czynnikami wspierającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych w pełni wypełniając znamiona prawnie uzasadnionego celu administratora.
Trackery te same z siebie nie przechowują informacji ani nie uzyskują dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego. W takiej sytuacji ma miejsce przetwarzanie niewymagające identyfikacji, a więc użytkownicy nie mają nadawanych identyfikatorów. W związku z tym zgodnie z art. 11 RODO realizacja niektórych praw użytkowników nie będzie możliwa.

Dopiero w przypadku użytkowników, którzy wyrazili zgodę na instalację plików cookie w celach marketingowych trackery korzystając z identyfikatorów zawartych w tych plikach umożliwiają również śledzenie na innych stronach w celu realizacji marketingu behawioralnego.

W czasie sesji Google

Prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Śledzenie na innych stronach internetowych ma miejsce w oparciu o Zgodę Użytkownika na instalowanie plików cookiecs o charakterze marketingowym, czyli art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

2. Tranzyt poza EOG

W zakresie korzystania z trackerów i plików na które wyrazili Państwo zgodę (plików o charakterze marketingowo – analitycznym) współpracujemy ze spółkami, którym ujawniamy zawartość plików cookies:

  • W przypadku plików `_gcl_au`, `_ga`, `_ga_HSND053ZCN` i trackerów np. gogle-analitics.com lub googletagmanager.com informacje przetwarzane są przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez Google LLC. Międzynarodowy charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu jest przystąpienie spółki do programu Data Privacy Framework zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

  • W przypadku pliku `_fbp` korzystamy z narzędzi dostarczanych przez Meta Platforms Inc. Międzynarodowy charakter spółki powoduje potencjalnie możliwy transfer danych poza EOG. Podstawą takiego transferu jest przystąpienie spółki do programu Data Privacy Framework zapewniającego odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych zgodnie z art. 45 ust. 1 RODO. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3. Prawa osób, której dane dotyczą

Użytkownicy mają prawo do żądania od TOYA Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, a w uzasadnionych przypadkach wniesienia sprzeciwu, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania.

Podczas składania wniosku o ograniczenie przetwarzania należy wskazać powód ograniczenia. Zgodnie z RODO ograniczenie przetwarzania może mieć miejsce jedynie w kilku przypadkach:

• w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych,

• w przypadku zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzana danych,

• w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą żąda ograniczenia przetwarzania powołując się na konieczność pozostawienia swoich danych w TOYA w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń, a przesłanka prawna do przetwarzania przestaje obowiązywać. W takiej sytuacji to osoba, której dane dotyczą musi wykazać, że dane te są jej potrzebne właśnie w tym celu,

• w przypadku, gdy osoba wniosła sprzeciw dotyczący przetwarzania w celach marketingowych i nie został on uwzględniony.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie.

Prawo do żądania usunięcia danych.

Dotyczy ono sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub została wycofana zgoda, na podstawie której miało miejsce przetwarzanie. Zgodę możecie Państwo odwołać w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce, jednocześnie muszą Państwo pamiętać, że pozostaje zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem.

Z powyższych praw można również skorzystać składając wniosek poprzez dowolny kanał komunikacji. W ciągu miesiąca TOYA Sp. z o.o. poinformuje o sposobie załatwienia sprawy lub o konieczności przedłużenia tego terminu maksymalnie o kolejne dwa miesiące (np. z powodu skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby zgłoszeń).

Zgodnie z art. 11 RODO w sytuacjach, gdy nasze cele, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez nas osoby, której dane dotyczą, nie uzyskujemy ani nie przetwarzamy dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą, wyłącznie po to, by zastosować się do RODO.

4. Dobrowolność podania danych

Jak już wcześniej zostało wyjaśnione, korzystanie ze stron administrowanych przez TOYA, a więc również korzystanie z plików cookie jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z usług innych portali (np. Google czy Facebook), a więc ujawnianie jakichkolwiek informacji o sobie, które później są wykorzystywane na potrzeby reklamy behawioralnej jest również całkowicie dobrowolne, a ich zakres zależy wyłącznie od użytkownika, sposobu korzystania z internetu, przeglądarki i ustawień prywatności w innych usługach internetowych. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że całkowite zablokowanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki może wiązać się z niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem serwisów administrowanych przez spółkę TOYA na przykład w zakresie: prawidłowego działania koszyka klienta, weryfikacji aktualności wyświetlanej strony, weryfikacji dostępności świadczonych usług w lokalizacji klienta, zarządzania ilością wyświetlanych banerów reklamowych, obsługi sesji zalogowanego użytkownika, dostępu do portalu, kontroli działania plików cookie na które wymagana jest zgoda Użytkownika, usług wymagających potwierdzenia wieku czy oddawania głosu na film w serwisie kino.

5. Automatyczne podejmowanie decyzji.

Nie poddajemy Państwa danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, które mogłoby wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub istotnie na Państwa wpływać. W oparciu o dane udostępnione w plikach o charakterze marketingowym: `_gcl_au`, `_ga`, `_ga_HSND053ZCN` i `_fbp` może mieć miejsce zautomatyzowane podejmowanie decyzji co do zawartości wyświetlanej reklamy prowadzone przez spółki Google i Facebook niezależnie od TOYA Sp. z o.o. Zasady tego przetwarzania opisane są w ich politykach prywatności zamieszczonych na stronach Gogle: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i Meta https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect.

Linki zewnętrzne

Więcej informacji o tym, jak działają ciasteczka, do czego służą, znaleźć można na stronie Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: https://wszystkoociasteczkach.pl
Aby zmienić swoje ustawienia dotyczące reklamy behawioralnej można skorzystać ze strony: https://youronlinechoices.com/pl/twojewybory. Firmy wymienione w linku należą do grona dostawców, którzy współpracując z wydawcami stron internetowych przy zbieraniu i przetwarzaniu informacji dostarczają reklamy behawioralnej online.
Można użyć przycisków do zmiany swoich ustawień dotyczących reklamy behawioralnej. Można włączyć lub wyłączyć wszystkie firmy albo zmienić ustawienia dla poszczególnych z nich. Klikając przycisk ‘i’ mogą Państwo dowiedzieć się więcej o samej firmie, jak i ustawieniach reklamy behawioralnej w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.


 

,