Menu główne

TOYA

oferuje duży wybór kas fiskalnych

oraz ich serwis (tel. 42 20 70 200)
TOYA 
Przypominamy

Od 1 lipca 2021 r. do stosowania kas fiskalnych ONLINE zobligowani są podatnicy w zakresie świadczeń:

  • usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
  • budowlanych
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

Pozostałe branże, które muszą posiadać kasy online, to: Gastronomia, hotele - HoReCa, sprzedaż paliw stałych.

Kasy fiskalne ONLINE

KASY FISKALNE ONLINE - CO TO TAKIEGO?

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych, m.in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium jest odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Kasy ONLINE łączą się z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej odbywa się to bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE musi zapewnić dostęp do Internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa może łączyć się z Repozytorium.

TOYA
Oferujemy całą gamę urządzeń: małe, średnie i systemowe.
Przykłady najbardziej popularnych i najczęściej kupowanych kas fiskalnych online.
Małe przenośnie Średnie, stacjonarne Systemowe Drukarki fiskalne

Urządzenia posiadają szereg cech niezbędnych
do sprawnego prowadzenia biznesu m.in.:

  • są modułowe i umożliwiają łatwą rozbudowę o urządzenia peryferyjne
  • wydajny akumulator
  • wytrzymała konstrukcja
  • precyzyjny mechanizm drukujący „drop-in”
  • udogodnienia komunikacyjne jak USB host czy komunikację bezprzewodową

Po zakupie urządzenia oferujemy także:

pierwsze programowanie,
fiskalizację czyli rejestrację urządzenia,
programowanie bazy towarów ręcznie lub elektronicznie,
obsługę serwisową,
stabilne łącze Internetu stacjonarnego łącznie z WiFi,
kartę SIM z pakietem 1 GB Internetu.
Oferujemy:
Internet stacjonarny
Bogata oferta łączy stacjonarnych od 150 Mb/s do 1 Gb/s, łącznie z WiFi.
Internet mobilny
Pakiet MIX z 1 GB danych
Jeśli jesteś zainteresowany, wyślij formularz
(Oferta jedynie dla województwa łódzkiego)