Menu główne

Zmierz prędkość swojego internetu

Zalecana procedura w celu uzyskania wiarygodnego pomiaru prędkości:

  • bezpośrednie podłączenie komputera z urządzeniem dostępowym kablem Ethernet kategorii 5 (z pominięciem sieci domowej),
  • sprawdzenie czy karta sieciowa obsługuje tryb 1000 Base-T i jest ustawiona w trybie autonegocjacji,
  • odłączenie wszystkich innych urządzeń korzystających z Internetu przewodowo jak i bezprzewodowo,
  • weryfikacja, czy nie ma uruchomionych w tle żadnych aplikacji korzystających z Internetu,
  • pozostawienie przeglądarki przez którą jest wykonywany pomiar jako jedynej aplikacji uruchomionej w systemie operacyjnym,
  • wyłączenie w opcjach przeglądarki korzystania z serwera proxy,
  • wyłączenie na czas pomiaru firewall-a (zapory) oraz oprogramowania antywirusowego,
  • wykonanie pomiaru,
  • włączenie firewall-a (zapory) oraz oprogramowania antywirusowego.
,