Menu główne

Usługi TOYA z certyfikatem OK. SENIOR!

17-07-2018

TOYA przeszła pozytywnie audyt w zakresie świadczenia usług dla Klienta-Seniora  60+ i tym samym spełniła warunki przyznania certyfikatu OK SENIOR!

Jest on przyznawany przez krajowy system certyfikacji personelu, dóbr i usług skierowanych do osób 60+, opracowany przez spółkę Healthy Ageing we współpracy z TÜV Akademia Polska, TÜV Rheinland Polska, Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej oraz Fundacją Na Rzecz Zdrowego Starzenia Się.

Audyt usług i obsługi klienta TOYA przeprowadzony został na potrzeby certyfikacji OK Senior w kwietniu i maju 2018 r. Jego celem było zweryfikowanie, czy usługi oferowane przez firmę i jakość obsługi klienta spełniają w praktyce standardy certyfikacji OK Senior.

Świadczenie usługi oceniane było przez Seniorów biorących udział w badaniu oraz przez audytora, w następujących głównych obszarach:

  1. Procedury wewnętrzne dot. realizacji usług, sposobów weryfikacji jakości, statystyk 
  2. Regulaminy, umowy abonenckie
  3. Komunikacja zewnętrzna (materiały marketingowe, strona WWW)
  4. Oferowane usługi, promocje i rozwiązania techniczne dedykowane Seniorom
  5. Dostępne formy kontaktu (infolinia, biura obsługi klienta, przedstawiciele terenowi)
  6. Metody pozyskiwania Klienta - Seniora
  7. Zawarcie i rozwiązanie umowy abonenckiej
  8. Proces instalacji / uruchamiania usług
  9. Pomoc techniczna / serwis w trakcie trwania umowy
  10. Przystępność cenowa / konkurencja

W podsumowaniu wyniku audytu stwierdzono, że usługi oferowane przez firmę TOYA oraz obsługa klienta spełniają normy jakości OK SENIOR i mogą otrzymać Znak Jakości OK SENIOR, bowiem są: 

BEZPIECZNE - spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa dla osób 60+
POTRZEBNE - odpowiadają na rzeczywiste potrzeby osób 60+, chronią przed nadużyciami
ZROZUMIAŁE - są przyjazne w użytkowaniu
PRZYSTĘPNE - są łatwo dostępne.

Uzyskanie tego certyfikatu,  w sytuacji kiedy nie mamy oddzielnie dedykowanych usług tylko dla tej grupy wiekowej,  a mimo to uzyskaliśmy tę wysoką ocenę ze strony seniorów,  świadczy o dużej uniwersalności naszego  sposobu działania – mówi Jacek Kobierzycki dyrektor generalny TOYA. 

Wnioski wynikające z analizy poszczególnych punktów audytu będą jeszcze przedmiotem rozważań, nowych wdrożeń, szkoleń, etc.