Menu główne

Pierwsza audycja w TV TOYA interaktywnie

18-11-2016

Łódzka lokalna telewizja TV TOYA wprowadza możliwość bezpłatnego oddawania głosów za pomocą pilota interaktywnego odbiornika telewizji cyfrowej oraz aplikacji mobilnej podczas trwania audycji na żywo.

W poniedziałek 21 listopada b.r. TV TOYA po raz pierwszy nada audycję „Konfrontacje”, w której zaprosi widzów do czynnego udziału. ”Konfrontacje” to program na żywo, w którym zaproszeni goście dyskutują na bieżące, aktualne tematy społeczne i gospodarcze, zwłaszcza w ujęciu lokalnym. Tematyka tego cyklu zawsze wywołuje silny oddźwięk, czego potwierdzeniem są liczne telefony w trakcie trwania programu. Biorąc pod uwagę czas audycji – 40 minut, możliwość zabrania głosu przez telewidzów była mocno ograniczona. Wprowadzenie innowacji, polegającej na rozszerzeniu możliwości bezpośredniego wyrażenia opinii, niweluje te ograniczenia.

Istotą rozwiązania jest umożliwienie w najprostszy sposób, nie pociągający za sobą kosztów, aktywnego uczestnictwa w programie, oceniania go lub udzielania odpowiedzi na zadane pytania.

Głosować można wciskając przycisk zielony na „tak” lub czerwony na „nie” na pilocie interaktywnego odbiornika cyfrowego (nazwanego 3G – trzecia generacja). Abonenci nie posiadający takiego odbiornika także mogą głosować za pomocą bezpłatnej aplikacji TOYA GO, dostępnej na tablecie lub smartfonie, w specjalnie przygotowanej zakładce – Sonda TV TOYA. Wyniki głosowania będą prezentowane w trybie ciągłym na ekranie, podczas trwania audycji.

– Wierzymy, że projekt wpisuje się w nowoczesne trendy korzystania z mediów w dobie cyfryzacji, wywrze znaczący wpływ na pogłębianie integracji lokalnej społeczności i w wyniku tego przyczyni się do wzrostu oglądalności oraz zadowolenia i lojalność widzów – mówi Jacek Kobierzycki, dyrektor generalny TOYA. – Ten sam model komunikacji planujemy zastosować nie tylko w innych naszych cyklicznych audycjach, ale także rozbudowywać jego funkcjonalność – dodaje.

Wprowadzona innowacja jest autorskim rozwiązaniem Działu Rozwoju TOYA.