Menu główne

TOYA wprowadziła Regionalny System Ostrzegania - RS

06-11-2015

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami TOYA, na mocy porozumienia z TVP, przystąpiła do programu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO to projekt powstały z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską. 

RSO umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach w aplikacjach mobilnych, przy użyciu stron internetowych urzędów lub poprzez sygnał telewizji naziemnej TVP z wykorzystaniem napisów DVB oraz w standardzie HbbTV.

Komunikaty o zagrożeniu, generowane przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, będą natychmiast wyświetlane na ekranach odbiorników telewizyjnych Abonentów korzystających z telewizji cyfrowej TOYA i posiadających odbiornik 3G (trzeciej generacji). 

Komunikaty podzielone są na cztery kategorie: zagrożenia meteorologiczne, hydrologiczne, stan wód i utrudnienia drogowe.

Informacje nie będą przesłaniały oglądanego programu. Będzie można je przeczytać wciskając przycisk OK na pilocie lub wyłączyć i zapoznać się z nim później. W Menu odbiornika cyfrowego znajdą się także inne funkcjonalności, znane z aplikacji mobilnej RSO, m.in. poradniki i ważne informacje dotyczące zagrożeń oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. System jest geolokalizowany, więc wyświetlane Abonentom komunikaty dotyczyć będą tylko województwa, w którym mieszkają.

TOYA jest pierwszym operatorem telekomunikacyjnym, który wdrożył RSO, tym samym włączając się aktywnie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.