Menu główne

TOYA przystępuje do Regionalnego Systemu Ostrzegania - RSO

17-07-2015

RSO to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską, umożliwiający powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach za pomocą stron internetowych urzędów. System działa poprzez sygnał programów telewizji naziemnej TVP z wykorzystaniem napisów DVB oraz w standardzie HbbTV i w aplikacjach mobilnych.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi w obecności ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego, przedstawicieli Zarządu TVP i Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie prezentujące zalety systemu.

Podczas spotkania dyrektor generalny TOYA Jacek Kobierzycki ogłosił, że TOYA na mocy porozumienia z Telewizją Polską przystępuje do programu RSO. Obecnie trwają prace przygotowawcze, a wdrożenie systemu planowane jest na początek września b.r.

Komunikaty o zagrożeniu, generowane przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, będą natychmiast wyświetlane na ekranach telewizorów abonentów korzystających z telewizji cyfrowej TOYA i posiadających odbiornik 3G (trzeciej generacji). Komunikat, choć czytelny, nie będzie przesłaniał oglądanego programu, będzie można go wyłączyć, aby przeczytać później lub wciskając przycisk OK, zapoznać sie z jego szczegółami natychmiast. W menu odbiornika cyfrowego znajdą się także inne funkcjonalności, znane z aplikacji mobilnej m.in. poradniki i ważne informacje dotyczące zagrożeń i postepowania w sytuacjach kryzysowych. System jest lokalizowany, komunikaty będą wyświetlane tylko abonentom tego województwa, którego dotyczą.

Podczas wystąpienia dyrektor Jacek Kobierzycki powiedział: – Jestem dumny, że TOYA przystępuje jako pierwszy niezależny podmiot do całego projektu i dzięki temu firma przyłączy się do akcji, która poprawia bezpieczeństwo obywateli, pomagając w ten sposób w uniknięciu wielu nieszczęść.