Menu główne

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych w celu dochodzenia i obrony roszczeń

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w zakresie obrony i dochodzenia roszczeń jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Prawnie uzasadnione interesy

Administrator danych posiada prawnie uzasadniony interes zarówno w dochodzeniu swoich praw jak i w obronie przed niesłusznymi roszczeniami podniesionymi względem Spółki. Czynności związane z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami są podstawowymi czynnikami umożliwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej, a więc czynności takie mają pokrycie w Art. 16 Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

Komu udostępniamy dane osobowe

Kancelaria radcy prawnego, instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości i firmy działające na rynku dochodzenia roszczeń i odzyskiwania wierzytelności.

Jak długo przetwarzamy dane

Dane są przechowywane do czasu przedawnienia okresu dochodzenia roszczeń wskazanego w przepisach Kodeksu Cywilnego. Przepis art. 118 Kodeksu Cywilnego ustala ogólny termin przedawnienia na 6 lat.

Uprawnienia przysługujące osobom, których dane przetwarzamy

Osoby, których dane przetwarzamy w celu obrony lub dochodzenia roszczeń mają prawo dostępu do swoich danych i w razie konieczności ich sprostowania.

Automatyczne podejmowanie decyzji

W zakresie nagrywania rozmów nie ma miejsca automatyczne podejmowanie decyzji, która wywołuje wobec Abonenta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa

,