Menu główne

Tytuł projektu: Budowa szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej FTTH w gminach Nowosolna i Aleksandrów Łódzki.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4 "Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili".

TOYA zrealizowała projekt w latach 2013-2015 i objął on swoim zasięgiem jedenaście miejscowości w gminach Nowosolna i Aleksandrów Łódzki, tj.: Antoniew, Rąbień AB, Janów, Byszewy, Natolin, Teolin, Stare Skoszewy, Głogowiec, Moskwa, Lipiny, Ksawerów.

Dzięki realizacji inwestycji zapewniono usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu bezpośrednio do użytkownika na terenie ww. gmin oraz ograniczono do minimum wykluczenie cyfrowe. Projekt przyczynił się również do ograniczenia „białych plam” w gminach objętych projektem oraz do realizacji celów określonych w ramach Priorytetu 8, Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

,