Menu główne

Tytuł projektu: Budowa sieci NGA w powiatach brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim i mieście Łódź.

  • Wartość projektu: 65.486.639,68 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 30.960.595,54 zł

W 2017 r. projekt firmy TOYA zwyciężył w drugim konkursie zorganizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Osi priorytetowej: "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

TOYA zrealizowała inwestycję w latach 2017 – 2022. Projektem zostały objęte następujące gminy: Łódź, Głowno, Aleksandrów Łódzki, Brójce, Parzęczew, Stryków, Brzeziny, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Dłutów, Dobroń, Koluszki, Zgierz, Lutomiersk, Ksawerów, Dmosin, Ozorków, Rogów, Tuszyn, Rzgów, Nowosolna, Andrespol, Jeżów. Celem projektu było zapewnienie blisko 40 tysiącom użytkowników końcowych oraz 130 placówkom oświatowym z tego obszaru dostępu do sieci szerokopasmowej o przepustowości powyżej 100 Mb/s.

Dzięki realizacji inwestycji i osiągnięciu założonych celów, zwiększono poziom dostępności infrastruktury NGA na terenach objętych projektem. Tym samym, projekt przyczynił się do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

,