Menu główne

„Budowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej_KPO_10.61.00_Łódź”

  • Wartość przedsięwzięcia: 19.128.848,54 zł
  • Wartość dofinansowania z UE: 13.547.909,90 zł
  • Numer zawartej Umowy: KPOD.05.02-IW.06-0003/23-00

TOYA Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na realizację projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej – NextGenerationEU.

Projekt firmy TOYA zwyciężył w pierwszym konkursie zorganizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności:
Komponent C: Transformacja cyfrowa; Reforma C1.1.: Ułatwienie rozwoju infrastruktury sieciowej zapewniającej powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Inwestycja C1.1.1: Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam.

Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do Internetu 7393 gospodarstw domowych, 1733 przedsiębiorstw z terenu Łodzi oraz 6 punktów SED (Socio-Economic Driver - istotne miejsca dla rozwoju społeczno – gospodarczego).

Uruchomiona w technologii światłowodowej sieć (GPON: Gigabyte Passive Optical Network - Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna) zapewni przepustowość:

  • min. 300 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
  • co najmniej 1 Gb/s dla punktów SED.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia mieszkańcy, podmioty publiczne oraz gospodarcze z terenu objętego projektem uzyskają dostęp do wysokiej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej oferującej możliwość korzystania z Internetu, multimedialnych zasobów informacji, nowoczesnych usług telewizyjnych oraz innych usług świadczonych elektronicznie. Inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do wyeliminowania braku dostępu do szybkiego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego.

,