Menu główne

„Budowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej FERC 5.10.03.08_Pabianice_Łask”

  • Wartość projektu: 28.919.218,30 zł
  • Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 18.137.811,12 zł
  • Numer zawartej Umowy: FERC.01.01-IP.01-0006/23-00

TOYA Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt firmy TOYA zwyciężył w pierwszym konkursie zorganizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – Działanie FERC.01.01 „Zwiększenie dostępu do ultra-szybkiego internetu szerokopasmowego”.

Celem projektu jest objęcie szerokopasmowym dostępem do ultraszybkiej sieci: 8694 gospodarstw domowych, 878 przedsiębiorstw oraz jednego punktu SED (Socio-Economic Driver - istotne miejsca dla rozwoju społeczno–gospodarczego) z obszaru objętego projektem.

Uruchomiona w technologii światłowodowej sieć (GPON: Gigabyte Passive Optical Network - Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna) zapewni przepustowość:

  • min. 300 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw,
  • co najmniej 1 Gb/s dla punktów SED.

Projekt realizowany w 181 miejscowościach na terenie gmin: Dłutów, Dobroń, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Lutomiersk, Łask, Pabianice oraz Wodzierady, zapewni powszechny dostęp do wysokiej jakości ultraszybkiej infrastruktury telekomunikacyjnej i nowoczesnych usług łączności elektronicznej oferujących możliwość korzystania z Internetu, multimedialnych zasobów informacji, nowoczesnych usług telewizyjnych oraz innych usług świadczonych elektronicznie. Inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do wyeliminowania braku dostępu do ultraszybkiego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
,