Menu główne

Jaki jest zasięg światłowodu w Łodzi i okolicach?

Jaki jest zasięg światłowodu w Łodzi i okolicach?

03-08-2022

W 2017 roku TOYA została zwycięzcą drugiego konkursu zorganizowanego w ramach POPC, czyli Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem tego programu jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego szerokopasmowego Internetu. Projekt TOYA zakłada budowę sieci NGA (ang. Next-generation access) w Łodzi oraz okolicach, czyli w powiatach: pabianickim, brzezieńskim, zgierskim i łódzkim wschodnim. Budowa sieci na tym obszarze dobiega powoli końca, a wiele gospodarstw domowych i placówek oświatowych zostało już podłączonych do sieci.

Internet światłowodowy – co to takiego?

Internet światłowodowy działa dzięki technologii FTTH (Fiber to the Home), która jest oparta na bezpośrednim połączeniu światłowodem z domem klienta. Tego typu Internet jest bardzo szybki i niezawodny z uwagi na to, że po drodze nie ma przeszkód zakłócających połączenie i spowalniających transfer. Kabel światłowodowy zbudowany jest z włókna szklanego, którym przesyła się dane za pomocą światła. Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych technologii teleinformatycznych umożliwiających korzystanie z Internetu. Dzięki dużej przepustowości umożliwia ona również dostęp do innych usług, takich jak telewizja cyfrowa czy telefonia.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program ten, zwany w skrócie POPC, zakłada dostęp do szybkiego szerokopasmowego Internetu dla gospodarstw domowych, które do tej pory nie miały możliwości korzystania z takiej technologii. Dofinansowane zostały projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, głównie w obszarach mniej zurbanizowanych, zagrożonych trwałym wykluczeniem cyfrowym. Chodzi tu między innymi o przygotowanie odpowiedniej infrastruktury – budowie lub rozbudowie sieci dostępowych o szybkości co najmniej 30 Mb/s. Bez dofinansowania obszary objęte projektem nie miały by szans na dostęp do nowoczesnej sieci ze względu na bardzo wysokie koszty budowy.

Finansowanie programu odbywa się z dwóch źródeł, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych (publicznych lub prywatnych). W przypadku opisywanej sieci w województwie łódzkim wkład własny w wysokości ponad 60% pochodzi od TOYA.

Zasięg światłowodu

Wspomnianym już wcześniej projektem objęte zostały następujące gminy i miasta w województwie łódzkim: Łódź, Głowno, Aleksandrów Łódzki, Brójce, Parzęczew, Stryków, Brzeziny, Pabianice, Konstantynów Łódzki, Dłutów, Dobroń, Koluszki, Zgierz, Lutomiersk, Ksawerów, Dmosin, Ozorków, Rogów, Tuszyn, Rzgów, Nowosolna, Andrespol, Jeżów. Cel przedsięwzięcia to zapewnienie ok. 40 tys. użytkowników końcowych oraz 130 placówkom oświatowym z obszaru łódzkiego i Łodzi dostępu do sieci szerokopasmowej o przepustowości powyżej 100 Mb/s.

W poprzednich projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, a realizowanych przez TOYA, do sieci podłączeni zostali mieszkańcy Teofilowa, Radogoszcza Wschód i Zachód, Nowego Złotna, Stoków (ul. Janosika), Rudy Pabianickiej, Starego Rokicia, Kochanówki, Huty Jagodnicy oraz okolic Łodzi, czyli: Antoniewa, Rąbienia, Rąbienia AB, Nowosolnej, Andrzejowa, Pabianic (ul. Skargi).

Po zakończeniu budowy sieci, do końca 2022 r., TOYA przystąpi do analizy, które z gospodarstw domowych nieobjętych projektem unijnym mogą zostać przyłączone do sieci.

Aby sprawdzić czy Twoje mieszkanie lub dom znajduje się w zasięgu sieci TOYA, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki adresów na stronie www.toya.net.pl albo skontaktować się z Infolinią pod numerem 42 6 333 888.

,