Menu główne

Zgierz

Zgierz to prawie 60-tysięczne miasto oddalone od Łodzi o 10 km na północ. Rozwinęło się w początkach XIX wieku w związku z osadnictwem przemysłowym. Z tego okresu pochodzi "osada fabryczna" (Nowe Miasto), doskonale zachowana do dzisiejszych czasów. Osią tego układu urbanistycznego jest ulica Długa, łącząca Rynek Nowego Miasta z Rynkiem Starego Miasta (podobną rolę pełni w Łodzi ulica Nowomiejska). Wzdłuż niej znajduje się duży zespół drewnianych lub murowanych domów tkackich (budynki z lat 20-tych XIX wieku). Posiadały one mieszkalne poddasze, a parter składał się z czterech izb przedzielonych centralnie usytuowaną sienią. Posiadały charakterystyczne wejście umieszczone we wnęce, ozdobionej kolumienkami lub pilastrami. W doskonałym stanie dochował się do dnia dzisiejszego "Dom pod lwami", w którym obecnie mieści się Muzeum Miasta Zgierza. Gorąco polecam odwiedzenie tej instytucji ze względu na wspaniałą ekspozycję wnętrz pofabrykanckich, opartą na autentycznych meblach i sprzętach rodziny Juliusza Kruschego. To miasto, gdzie rozwijali swe interesy: Krusche, Borst, Zachert. I to oni m.in. przyczynili się do rozwoju tego niewielkiego miasteczka, jakim był Zgierz w końcu XVIII wieku.