Menu główne

Zamek w Oporowie (1)

Oporów - wieś w powiecie kutnowskim, historycznie związany z Ziemią Łęczycką, był siedzibą rodu Oporowskich, herbu Sulima. Rezydencję rodową – zamek i kościół z klasztorem oo. Paulinów zbudował arcybiskup Władysław Oporowski, właściciel dóbr oporowskich w latach 1428-1453. Na początku XVII w. przejmuje go rodzina Tarnowskich herbu Rola, w XVIII w. dobra wraz z zamkiem należały do Sołłohubów. Od 1932 r. był własnością Elżbiety i Michała Szymona Karskich.