Menu główne

Zamek w Drzewicy

Zamek w Drzewicy budowano od 1527 do 1535 roku dla arcybiskupa Macieja Drzewieckiego nad rzeką Drzewiczką. Budowla otrzymała cztery wieże i otoczona została fosą i wałem ziemnym. Niestety w 1814 roku zamek spłonął i do dziś jest trwałą ruiną. Muszę dodać, że jest to bardzo malownicza budowla.