Menu główne

Z biegiem Sokołówki

Przez Łódź przepływa aż osiemnaście rzek! Jedna z nich, Sokołówka - lewobrzeżny dopływ rzeki Bzury jest renaturyzowana. Rzeka ma swoje źródła na terenie dzisiejszego osiedla Rogi a płynie m.in. przez Park Julianowski, gdzie tworzy dwa piękne stawy. Za ul. Zgierską, wzdłuż ul. Liściastej można podziwiać jej kręte meandry.