Menu główne

W Sieradzu (2)

Sieradz to miasto pełne zabytków. Warto zobaczyć tzw.Dom Kata przy ul. Ogrodowej – relikt XIV-wiecznej baszty i niewielki odcinek miejskiego muru obronnego, - budynek u zbiegu ul. Dominikańskiej i Zamkowej, zwany "kamienicą pojagiellońską"- dziś siedziba Muzeum Okręgowego; - dawny zajazd pocztowy z XIX w. - kościół i klasztor podominikański; - Kolegiata pw. Wszystkich Świętych; - Wzgórze Zamkowe, będące pozostałością grodu kasztelańskiego, a następnie książęcego,