Menu główne

Szantowiązałka 2007

"Szantowiązałka" to inicjatywa Szczepu Drużyn Wodnych ZHP im. L. Teligi działających przy SP nr 6 oraz XXXIII LO w Łodzi. Bardzo skromna, o małym zasięgu i mało widoczna na mapie różnych konkursów i festiwali, bowiem organizowana tylko przez instruktorów i harcerzy szczepu. W tym roku w konkursie wzięło udział 8 zespołów oraz jeden solista.