Menu główne

Park Źródliska

Park miejski, zwany dawniej Spacerowym, powstał w 1840 roku na miejscu dawnej puszczy łódzkiej. Po niej pozostały do dzisiaj stare dęby (ponad 40 sztuk). Park zajmuje około 17 ha i mieści w sobie bogaty drzewostan, staw z kaskadami i mostkami. W parku znajduje się miejska palmiarnia, która po przebudowie otworzy swoje podwoje we wrzeniu br. Położony jest między ulicami: Fabryczną, Przędzalnianą i al. Piłsudskiego. W części parku znajduje się pałac i fabryka Karola Scheiblera (dzisiaj Muzeum Kinematografii). W zachodniej części parku znajduje się romantyczna grota z wapieni, altanka (chyba dla orkiestry), głazy narzutowe, plac zabaw, fontanny. Jedyny do tej pory park, który zamykany jest na noc.