Menu główne

W Lesie Łagiewnickim

Największy zwarty kompleks leśny w granicach miasta (blisko 1.250 hektarowy) Jeden z nielicznych lasów o cechach naturalnych zachowany w granicach dawnej Puszczy Łódzkiej. Las Łagiewnicki jest najcenniejszym fragmentem przyrody miasta określany mianem obszaru systemu ekologicznego. Jest tu 101 gatunków drzew i krzewów. A ilość gatunków grzybów na ok. 1.000. W południowo - wschodnim fragmencie Lasu bierze swój początek rzeka Bzura. Najbardziej znane spośród stawów na Bzurze to trzy stawy w Arturówku o łącznej powierzchni 6,71 ha lustra wody. Masowe miejsce rekreacji i wypoczynku (kąpielisko na stawie dolnym, kajaki i rowery wodne na stawie środkowym oraz miejsce do wędkowania na stawie górnym).