Menu główne

Z czym kojarzą się Grohmanowie ?

A no, przede wszystkim ze słynną bramą do ich zakładów, zwaną "beczkami grohmanowskimi". A przecież to znana i ceniona rodzina przemysłowców łódzkich, których protoplastą i założycielem pierwszego zakładu był Traugott Grohman. Osiedlił się on w Łodzi w 1843 roku i w okolicach dzisiejszej ul. Tylnej zbudował swój dom i przędzalnię bawełny. Po śmierci ojca, syn Ludwik przejmuje przedsiębiorstwo, żeni się z Pauliną Trenkler i rozszerza grohmanowskie "królestwo". Był on organizatorem pierwszej w Łodzi straży ogniowej (znakomicie odrestaurowany budynek przy ul. Tymienieckiego), pełnił funkcję komendanta straży dla całej Łodzi, był twórcą Banku Handlowego, Towarzystwa Kredytowego i innych instytucji finansowych. Po śmierci Ludwika funkcje zarządzającego "bawełnianym imperium" przejął syn Henryk - wykształcony w Szwajcarii, mecenas sztuki, czynnie muzykujący, znawca i kolekcjoner. Działał społecznie - założył m.in. Towarzystwo Muzyczne. Był darczyńcą wielu znakomitych dzieł sztuki - m.in. skrzypce Stradivariusa ofiarował Muzeum Etnograficznemu w Warszawie, grafiki japońskie Uniwersytetowi Warszawskiemu, księgozbiór Łódzkiej Bibliotece Publicznej. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta.