Menu główne

Spacer po Staromiejskim

Teren parku jeszcze w XIX wieku był wypełniony stawem ze spiętrzonej rzeki Łódki. Na terenie dzisiejszej ul. Nowomiejskiej stał młyn. Póżniej te tereny osuszono i zabudowano. Mieszkała tu uboższa ludność żydowska. W czasie wojny Niemcy wyburzyli duży kwartał tej czesci Łodzi a Żydów przenieśli do stworzonego getta.

Po wojnie dokonano dalszych wyburzeń i stworzono park, przypominajacy dzisiaj znany Central Park w Nowym Jorku.

Przejdź do profilu na Facebooku
Skontaktuj się z BOA