Menu główne

Kamienica - ul. Sienkiewicza 6

Jest to kamienica pięciokondygnacyjna w kształcie litery "U". Właścicielem działki, na której stoi kamienica od roku 1911 był kupiec Abraham Dudak. On to zlecił architektowi Augustowi Furhejlmowi opracowanie projektu kamienicy. W 1912 r. wybudowano kamienicę, na której budowę zaciągnięto kredyt. Jak to bywa w interesach, kłopoty finansowe zmuszają Dudaka do sprzedaży kamienicy. Nowymi właścicielami zostają Chaim Leib i Masza Lipnowscy. Kamienica jest postawiona na planie prostokąta z półkolistym ryzalitem od strony podwórka (patrz zdjęcie). Okna prostokątne dwu- i trójdzielne. Na ścianie frontowej ryzality zakończone bogatą dekoracją w formie kartuszy z ozdobnym maszkaronem. Ściany bardzo zróżnicowane. Od pseudorustyki na parterze, do boniowanych pasów i pionowych pasów z ceramicznych płytek. Brama wjazdowa usytuowana od północy, zakończona łukiem koszowym. Sień przejazdowa z ciekawą dekoracją rozetową. W oficynach wyraźnie zaznaczone ryzality klatek schodowych i zaokrąglone narożniki. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa.