Menu główne

Rzeźba nagrobna

Odwiedzając Stary Cmentarz w Łodzi, warto przyjrzeć się baczniej niektórym grobowcom. Bardzo często elementem zdobiącym jest postać ludzka. Spacerując alejkami spotkamy postaci dzieci, kobiet mężczyzn, w tym bardzo charakterystyczne, np. na grobowcu S. Pogonowskiego. Mnie najbardziej podoba się żałobnica u wrót grobowca Heinricha Federa oraz piękna sylwetka kobiety na grobowcu Elizabeth Triebe.