Menu główne

Piotrków Trybunalski

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - to miasto na Równinie Piotrkowskiej nad rzeką Strawą liczące obecnie ok. 82 tys. mieszkańców. Legenda przypisuje założenie miasta Piotrowi Duninowi zwanemu Włostowicem i od jego imienia ma pochodzić nazwa miasta, której drugi człon: Trybunalski upamiętnienia Trybunał Koronny - najwyższy sąd Rzeczypospolitej - działający przez 214 lat, poczynając od 1578 roku aż do katastrofy państwa polskiego u schyłku XVIII wieku. Historyczne początki Piotrkowa nie są znane. Prawdopodobnie w roku 1291 Piotrków otrzymał przywilej lokacyjny i prawo miejskie. W 1400 roku wielki pożar zniszczył zabudowę i naruszył mury miejskie stawiane w II połowie XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. Wtedy także zbudowana została Fara - najstarszy z piotrkowskich kościołów, którego mury bywały świadkami wydarzeń mających znaczenie dla królestwa polskiego, tu bowiem uroczystymi nabożeństwami zaczynały się w XV i XVI wieku zjazdy generalne szlachty polskiej i obrady sejmowe, a później sesje Trybunału Koronnego. Tu rozpoczynali swoje rządy, obierani władcami na sejmach elekcyjnych, potomkowie Władysława Jagiełły, który w 1404 roku potwierdził wszystkie dawne przywileje Piotrkowa i nadał jego mieszkańcom prawo magdeburskie, zapewniające samorząd i królewską opiekę. Tu składali pierwsze hołdy władcom Rzeczypospolitej wielcy mistrzowie Zakonu Krzyżackiego (na podstawie strony UM w Piotrkowie). Po szwedzkim "potopie" znaczenie miasta zaczęło maleć Pamiętajmy, że ul. Piotrkowska, to właśnie fragment dawnego traktu z Łęczycy do Piotrkowa. A co dzisiaj można zobaczyć w mieście? Myślę, że bardzo dużo. Przede wszystkim średniowieczny układ Starego Miasta, na którym aż roi się od zabytkowych budowli. A także kościół farny pw. św. Jakuba - gotycka świątynia zbudowana w II połowie XVI wieku, jednonawowa z masywną wieżą z początku XV w. i dobudowanymi w XV i XVII wieku kaplicami., zamek - zbudowany dla Zygmunta Starego w latach 1511-1519, kościół dawnego klasztoru o.o. Dominikanów z XV wieku, zmodernizowany w wiekach następnych, klasztor oo. Bernardynów, klasztor ss. Dominikanek z I poł. XVII wieku klasztor oo. Jezuitów z końca XVII wieku, klasztor oo. Pijarów z XVII wieku, wielka synagoga - budowla powstała w latach 1791 -1793, cerkiew prawosławna - p.w. Wszystkich Świętych zbudowana w latach 1846 - 1870.