Menu główne

Pałac rodziny Scheiblerów

Ulica Piotrkowska 266/268 W roku 1880 Karol Scheibler na potrzeby swojej rodziny odkupił dom mieszkalny, który zamykał od zachodu posiadłość Scheiblerów. Był on również posadowiony przy głównym trakcie miasta. W nim to w 1886 roku zamieszkał syn Karol Scheibler junior, spadkobierca firmy. Po śmierci Karola jr. dom został w roku 1891 przebudowany, według projektu Hilarego Majewskiego na postać neorenesansowego pałacyku. Obecną eklektyczną formę nadały mu dwie kolejne przebudowy (w 1894 r. według projektu Franciszka Chełmińskiego w narożniku wzniesiono wieżę zwieńczoną hełmem w kształcie ostrosłupa, pokrytego łuską z blachy cynkowej; w 1897 roku pałac powiększono od strony północnej o parterową dobudówkę, mieszczącą salon od ulicy, a ogród zimowy od podwórza). Niestety układ wnętrz jest już nieczytelny, spowodowany przez działania późniejszych użytkowników, którzy dostosowywali je do swoich potrzeb.