Menu główne

Pałac Karola Scheiblera

Pl. Zwycięstwa 1 (d. Wodny Rynek) W 1856 roku na placu przy Wodnym Rynku postawił skromny murowany dom Karol Scheibler, późniejszy "król bawełny". W 1865 dobudowano piętro i budowla uzyskała charakter willi. Kolejna przebudowa (1884-1887) nadała budynkowi charakter pałacu i ta postać zachowała się do dnia dzisiejszego. Wyposażenie razi trochę przeładowaniem. Ściany obite tkaninami, wyłożono boazeriami, płytkami ceramicznymi i lustrami. Plafony ozdobiono malowidłami. Pałac miał charakter przede wszystkim mieszkalny, ale posiadał także sale reprezentacyjne, chociażby salę lustrzaną, gabinet mauretański (palarnia), pokój kredensowy. Pałac połączony z fabryką, ogród lub park oraz stojące nieopodal szeregowe domy robotnicze - to charakterystyczny zespół rezydencjonalno-fabryczny. Takich zespołów jest w Łodzi wiele, m.in. drugi, bardziej znany zespół przedsiębiorstwa K. Scheiblera - Księży Młyn. Obecnie w pałacu znajduje się jedyne w Polsce Muzeum Kinematografii, gromadzące sprzęt, dokumentację filmową (zdjęcia, plakaty, programy itd.) i organizujące okolicznościowe wystawy.