Menu główne

Pałac Juliusza Heinzla

Ul. Piotrkowska 104 Pałac Juliusza Heinzla przy ulicy Piotrkowskiej 104. Wzniesiony został w roku 1882 według projektu Hilarego Majewskiego, a jego budowniczym był przyszły zięć Juliusza Heinzla - Otto Gehlig. Pałac usytuowany był przy fabryce wyrobów wełnianych, tuż przed zabudowaniami fabrycznymi, rozciągającymi się w głąb posesji. Jest to budowla w stylu eklektycznym, z przewagą elementów nawiązujących do renesansu berlińskiego. Pałac składał się z trójkondygnacyjnego korpusu głównego oraz niższych skrzydeł bocznych i dwóch pawilonów, zakończonych wieżami, oddzielonych od pałacu ozdobną kratą. Z biegiem lat ulegał modyfikacjom i przebudowom, szczególnie skrzydła boczne. Obecnie pałac jest siedzibą Urzędu Miasta Łodzi. Pierwsze piętro fasady frontowej korpusu głównego zdobią umieszczone po bokach wykusze, zdobione tralkową balustradą. Poniżej gzymsu kordonowego biegnie fryz, z płycinami w formie kartuszy, z emblematami przemysłu i handlu. Fasadę wieńczy rzeźbiarska kompozycja figuralna, przedstawiająca alegorię Wolności, Przemysłu i Handlu z roku 1880.