Menu główne

Pałac Ewalda Kerna

Piotrkowska 179 Ewald Kern, łodzianin pochodzenia austriackiego, był właścicielem drugiej co do wielkości w Łodzi fabryki metalowej, wytwarzającej mechaniczne krosna tkackie. W latach 1896-1898 wybudował według projektu Franciszka Chełmińskiego eklektyczny pałac, nawiązujący do architektury renesansowej. Jest to budynek jednopiętrowy z tremplem. Nad nim pojawia się attyka z dekoracją. Cokół budynku z zielonego granitu, parter boniowany z oknami zakończonymi półkoliście. Okna I piętra są prostokątne z trójkątnymi tympanonami. Wnętrza zostały wyposażone w majolikowe piece, witraże i sztukaterie.