Menu główne

Pałac Alfreda Biedermanna

Ul. Franciszkańska 1/3 Pałac syna Roberta Biedermanna - Alfreda wraz z zabudowaniami gospodarczymi i wozownią wzniesiony został w roku 1912. Dom mieszkalny składał się z dwóch budynków na planie prostokątów, połączonych łącznikiem. Główne wejście od strony północnej osłonięte jest portykiem kolumnowym, prowadzącym do reprezentacyjnego hallu, od którego biegnie korytarz, z rozmieszczonymi wokół pokojami. Na piętro o charakterze mieszkalnym prowadziły dwubiegowe drewniane schody. Wnętrza były bogato wyposażone w liczne obrazy, rzeźby i dywany.