Menu główne

Pałac w Nieborowie

Nieborów został założony na przełomie XVII i XVIII w. Założycielem osady Nieborów był Kasper Aleksander Nieborowski - podczaszy gostyński herbu Prawdzic. Właśnie tutaj znajduje się zespół pałacowo-parkowy wg proj. Tylmana z Gameren. Od 1774 siedziba rodzinna Radziwiłłów. M.H. Radziwiłł zgromadził kolekcję obrazów mistrzów europejskich, sztuki użytkowej i zdobniczej, urządził bibliotekę starodruków. Pałac otoczony jest regularnym parkiem, za kanałem urządzony jest park angielski. Przy pałacu znajduje się wiele budynków gospodarczych: browar, kuchnia, pawilon myśliwski, oranżerie.