Menu główne

Graffiti

Największe graffiti na świecie odsłonięto 30.11.2001 przy ul. Piotrkowskiej 152. Ściana o powierzchni ponad 900 m kw. pokryta została farbą z ponad 1000 puszek. Autorem malowidła jest grupa Design Futura. W tym roku ten rekord wpisany zostanie do Księgi Rekordów Guinnessa. Na ścianie wewnętrznej kamienicy pokazanej obok, znajduje się omawiane graffiti - widok od strony Al. Mickiewicza.