Menu główne

Ludzie z pomnika

Wczorajszego popołudnia nastąpiło otwarcie dwóch pomników, zrealizowanych jako przedłużenie istniejącego Pomnika Łodzian Przełomu Tysiącleci. Pomnik Tożsamości Łódzkiej, na który składają się kostki z nazwiskami ludzi i instytucji zasłużonymi dla rozwoju miasta (o tym w następnym spacerze). Jest tu Kostka Władysława Jagiełły, Jadzi Andrzejewskiej, Janka Tomaszewskiego, Jana Machulskiego, Jana Karskiego i innych.