Menu główne

Łowicz

Łowicz - miasto w województwie łódzkim, położone nad Bzurą, ok. 32 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka w bulli papieża Innocentego II z 1136 r. Nazwę wywodzi się najczęściej od osady łowców. Prawa miejskie uzyskuje Łowicz przed 1298 r. A co warto zobaczyć w Łowiczu? Jak na tak małe miasteczko, to wiele. Po pierwsze, to Stary Rynek, przy którym do dziś zachowało się wiele zabytków. Bazylika katedralna. W 1992 r. papież Jan Paweł II podniósł kolegiatę do rangi katedry. Podczas wizyty papieskiej w 1999 r. kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Ratusz klasycystyczny wg proj. B. Witkowskiego, zbudowany w 1828 r. Zwraca uwagę stiukowy fryz z motywami roślinnymi i gryfami. Gmach pomisjonarski, obecnie muzeum - ufundowany przez prymasa Radziejowskiego, wg proj. Tylmana z Gameren, we wnętrzu kaplica św. Karola Boromeusza, z freskami autorstwa M.A. Palloniego. Gmach dawnej poczty konnej, pobudowany w latach 1828-29. Po bokach gmachu głównego dwa symetryczne skrzydła dawnej wozowni i stajni. Zespół romantyczny gen. Klickiego. W jego skład wchodzi baszta, pałacyk, kaplica i domek dozorcy. Gen. St. Klicki był uczestnikiem walk o niepodległość. Kościół św. Leonarda, późnorenesansowy, kościół mariawicki, neogotycki z 1910 r. wg proj. J. Zaze, wyposażenie z przełomu XIX i XX w. Obok, w pasażu, pomnik Władysława Grabskiego - autora reformy monetarnej w 1923 r. W. Grabski urodził się w nieodległym Borowie. Kościół i klasztor ss. bernardynek, barokowy, zbudowany ok. 1650 r. wg projektu Tomasza Poncino. Nowy Rynek, zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, trójkątne rozwiązanie rynku stanowi ewenement na skalę europejską. Kościół i klasztor podominikański, obecnie gmach szkolny. Zabudowania klasztorne z początku XV w. Kościół poewangelicki, klasycystyczny z 1838 r., wg proj. J. Łuczaja i H. Marconiego. Kościół oo. pijarów, barokowy z monumentalną fasadą.