Menu główne

Łęczyca, Nocnik i ...

Łęczyca, to już 650-letnie miasto królewskie z zamkiem zbudowanym przez Kazimierza Wielkiego, znakomitą kolegiatą romańską z XII wieku w pobliskim Tumie i ... Ogólnopolskim Przeglądem Piosenki Turystycznej "Nocnik". Właśnie w dniach 9 - 10 lipca odbyła się siódma edycja tej popularnej imprezy. I ja tam byłem, spotkałem wielu dobrych znajomych, poznałem nowych i ... spacerowałem :) A to co zobaczyłem i usłyszałem przedstawię w dwóch kolejnych spacerach.