Menu główne

Kościół św. Idziego w Inowłodzu

Niewielki, usytuowany na wysokiej skarpie nad Pilicą, romański kościół św. Idziego w Inowłodzu. Ufundowany przez Władysława Hermana lub Bolesława Krzywoustego, zbudowany prawdopodobnie w XII wieku, choć zapiski u Długosza wskazują datę 1082 r. To wszystko nieważne, gdy podchodzi się stromymi schodami od szosy i wyłania nam się budowla doskonała w kształcie, o charakterze obronnym (takie to były czasy). Widoczna jest z każdego miejsca, więc podziwiać ją można z drogi, znad rzeki, z poziomu kazimierzowskiego zamku. W wolny weekend zapraszam do Inowłodza.