Menu główne

Konewka - schron z II wojny światowej

Odpoczywając w Spale, warto dotrzeć do położonej nieopodal (3 km) Konewki. Można tam obejrzeć relikt II wojny światowej - schron dla niemieckich pociągów sztabowych zbudowany w związku z planami wojny ze Związkiem Radzieckim. Główny obiekt - żelbetowy schron, ma długość 380m oraz przekrój ostrołuku mającego przy podstawie szerokość 15m i wysokość 9m, wewnątrz biegnie tor umożliwiający wjazd całego składu pociągu. W lesie obok schronu zbudowano zespół obiektów technicznych, w których urzadzono kotłownię, urządzenia wentylacyjne i zespoły energetyczne. Zamaskowano je wszystkie montując na stropach drewniane, dachy, a na głównym schronie umocowano siatki maskujące i atrapy drzew. Schrony jednak nigdy nie zostały wykorzystane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.