Menu główne

Klasztor franciszkanów w Radomsku

Pierwotny kościół franciszkański w Radomsku został wzniesiony z drzewa przez księcia sieradzkiego Leszka Czarnego po lokacji miasta, która odbyła się w 1266 r. Za budowniczego kościoła jest też uznawany Władysław Łokietek (XIV wiek). W latach 1382 i 1384 w klasztorze odbyły się zjazdy szlacheckie. Tu także miała dojść do skutku przedwstępna umowa spisana w sprawie zawarcia małżeństwa Królowej Jadwigi z Jagiełłą.