Menu główne

Kamienne kręgi

Cmentarz wojenny w Wiączyniu Dolnym przypomina o tzw. Operacji łódzkiej w listopadzie i grudniu 2014 roku, gdy starły się w boju dwie armie - rosyjska i niemiecka. Na obszarze ok. 1 ha pochowani są żołnierze obu armii, w tym Polacy. Teren cmentarza podzielony jest na dwie części. Po lewej leżą polegli żołnierze rosyjscy, po prawej niemieccy. Każda z części ma swoją aleję zakończoną pomnikiem.
Charakterystyczne są kamienne kręgi  z głazów - tzw. kwatery oficerskie. Ufundował je Karol Scheibler.Na cmentarzu pochowanych jest około 4 tys. żołnierzy obu armii.
Stan obecny tego miejsca jest bardzo zły, co widoczne jest na wielu zdjęciach. Niestety wielu napisów  już nie da sie odczytać, gruba warstwa liści ukrywa płyty nagrobne, a wiatr dokonuje spustoszenia w drzewostanie.

To miejsce potrzebuje pilnej interwencji.