Menu główne

Inowłódz - zamek

Zamek Kazimierza Wielkiego, to warownia wzniesiona w połowie XIV wieku jako komora celna i strażnica przy przeprawie przez Pilicę. Zamek otoczony fosą, korzystającą z wód płynącej obok rzeki, wzniesiony z miejscowego piaskowca, w kształcie regularnego czworoboku, posiadający dwie wieże. W ubiegłym roku ukończono prace przy częściowej rekonstrukcji murów.